Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Církve žádají duchovní v Rusku, ať se zasadí o mír

Představitelé náboženských komunit působících v České republice vyzvali duchovní v Rusku, aby využili svého vlivu a zasadili se o okamžité zastavení války na Ukrajině. Zástupci českých křesťanských církví, židovské a muslimské obce se včera sešli k modlitbě a apelu za zastavení války v kapli Trauttmansdorffského paláce na Hradčanech, jednom ze sídel ministerstva zahraničí. Na setkání vystoupil také nejvyšší představitel ukrajinských řeckokatolíků Vasyl Slivocký. Výzvu zaslali nejvyššímu představiteli ruské pravoslavné církve, hlavnímu rabínovi Ruska i představitelům muslimů, buddhistů, hinduistů a dalším představitelům komunit víry v Rusku.

Nejvyšší představitel Ruské pravoslavné církve patriarcha Kirill
Hlavní rabín Ruska Berel Lazar
Velký mufti Ruska Rawil Gaynutdin
Vedoucí představitelé buddhismu a hinduismu v Rusku
Další představitelé komunit víry v Rusku

28. února 2022

Obracíme se na Vás jako na představitele církví a náboženských společenství ruského lidu. Naše společná víra v nezcizitelnou důstojnost každého člověka a posvátnou hodnotu lidského života nás zavazuje k tomu, abychom odporovali násilí a nespravedlnosti.

Jsme povoláni k tomu, abychom se zastávali těch, kdo jsou pronásledováni, vyháněni ze svých domovů, ohrožováni na životě a zabíjeni. Skutečná víra je zdrojem síly k pomoci bližnímu, k praktickému milosrdenství vůči lidem v nouzi, k úsilí o mír a dobré sousedské vztahy mezi lidmi.

Jsme otřeseni tragickými důsledky agresivní invaze ruských vojsk na Ukrajinu.

Žádáme Vás proto, naléhavě prosíme a apelujeme na Vaše svědomí, abyste využili veškerého svého vlivu, který jako představitelé církví a náboženských společenství máte, a účinně a ihned se zasadili o okamžité zastavení války a další prolévání krve na Ukrajině.

Žádáme Vás o aktivní hledání cest k obnovení míru a spravedlnosti.

Modlíme se za ukončení války na Ukrajině. Prosíme Vás, abyste pozvali Vaše věřící, aby se společně s námi všemi modlili a usilovali o mír. Vyzvěte je, aby dali jasně vědět prezidentu Putinovi a dalším politickým představitelům, že si válku nepřejí.

Vaši kolegové v České republice

římskokatolický monsignor a prof. Tomáš Halík
římskokatolický duchovní a biskup Václav Malý
vrchní zemský rabín České republiky Karol Sidon
patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta
předseda muslimské obce v Praze Vladimír Sáňka
synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný
první místopředseda Rady Církve bratrské Bronislav Matulík
superintendent Evangelické církve metodistické Ivana Procházková
emeritní předsedkyně Liberální židovské komunity Bejt Simcha Sylvie Wittmannová
předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů Mikuláš Pavlík
generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš
představitel zenové školy Kwan Um Jakub Koldovský
evangelický farář pro menšiny Mikuláš Vymětal
progresivní rabín David Maxa
profesor Univerzity Karlovy Pavel Hošek
kazatel Církve bratrské Pavel Černý
prezident Univerzální federace míru Juraj Lajda
generální vikář apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v České republice Vasyl Slivocký
zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Robert Řehák a další