Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Odsuzujeme ruskou invazi a vyhlašujeme sbírku na pomoc lidem na Ukrajině

Husitská diakonie a Církev československá husitská odsuzuje ruskou invazi a vyhlašuje veřejnou finanční sbírku na pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině. Peníze pomohou zajistit potraviny, léky, zdravotnické vybavení a další základní potřeby.

Situace na Ukrajině vyústila v otevřenou válku, která bude mít tragické dopady na civilní obyvatelstvo. Husitská diakonie proto oznámila vyhlášení veřejné finanční sbírky. Sbírka probíhá během bohoslužeb ve všech kostelech a náboženských obcích Církve československé husitské a také prostřednictvím sbírkového transparentního účtu diakonie.

„Biskupové Církve československé husitské odsuzují narušení míru, klidu a pokoje na svrchovaném území. Každá válka přináší nezměrné utrpení a zlo. Jako křesťané nechceme být ke zlu neteční. Vyzýváme k modlitbám za mír, klid a pokoj a vyjadřujeme podporu lidem v oblastech válečného konfliktu. Husitská diakonie vyhlašuje sbírku pro všechny lidi trpící na území Ukrajiny,“ uvedl za sbor biskupů CČSH patriarcha Tomáš Butta.

„Jsme otřeseni ruskou invazí na Ukrajinu a soucítíme s lidmi v oblastech zasaženými boji. Válka nedaleko našich hranic se nás hluboce lidsky dotýká. Lidé na Ukrajině nyní potřebují naši podporu a pomoc,“ říká ředitelka Husitské diakonie Kateřina Klasnová. Finanční pomoc nyní bude směřovat především na zajištění základních potřeb – peníze pomohou zajistit potraviny, léky, zdravotnické vybavení, ošacení a další základní potřeby.

Finanční pomoc lze posílat na transparentní sbírkový účet Husitské diakonie: 2501867242/2010, variabilní číslo 500

V novopacké náboženské obci jsme sbírku uspořádali, prozatím vynesla 6.750,- Kč, a byla odeslána na výše uvedený účet. Samozřejmě, i nadále je možné finanční dary odesílat!